Usługi przeglądania WMS i WMTS

OpisAdresTypKopiuj adres usługi""
Repozytorium teledetekcyjnehttps://orto.e-swietokrzyskie.pl/erdas-iws/ogc/wms/SIPWS?service=WMS&request=getcapabilitiesWMS
Transport (przystanki)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/TRANSPORT_WMS2/service.svc/get?WMS
Zdjęcia lotnicze (IIWŚ; archiwum NARA)https://orto.e-swietokrzyskie.pl/erdas-iws/ogc/wms/SIPWS?service=WMS&request=getcapabilitiesWMS
Strefy zakazów - obszary chronionego krajobrazuhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/STROCHK_WFS/service.svc/get?WFS
Strefy zakazów - obszary chronionego krajobrazuhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/STROCHK_WMS/service.svc/get?WMS
Szlaki rowerowehttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SZLAKI_R_WMS/service.svc/get?WMS
Rewitalizacjahttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja_wms/service.svc/get?WMS
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (WMS)https://rastry.e-swietokrzyskie.pl/erdas-iws/ogc/wms/RASTRY?service=WMS&request=getcapabilitiesWMS
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/pszok_wms/service.svc/get?WMS
Mapa glebowo-rolnicza (1:5 000)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/MGR_WMS/service.svc/get?WMS
Ewidencja obiektów hotelarskichhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/HOTELE_WMS/service.svc/get?WMS
Regionalna Sieć Szerokopasmowa (RSS)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SSPW_WMS/service.svc/get?WMS
Szlaki pieszehttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SZLAKI_P_WMS/service.svc/get?WMS
Granice obwodów łowieckichhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/OL_WMS2/service.svc/get?WMS
Tereny inwestycyjne (Centrum Obsługi Inwestora)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/COI_WMS/service.svc/get?WMS