Usługi przeglądania WMS i WMTS

OpisAdresTypKopiuj adres usługi
Transport (przystanki)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/TRANSPORT_WMS2/service.svc/get?WMS
Zdjęcia lotnicze (IIWŚ; archiwum NARA)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/RASTRY_WWII_WMS/service.svc/get?WMS
Strefy zakazów - obszary chronionego krajobrazuhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/STROCHK_WFS/service.svc/get?WFS
Strefy zakazów - obszary chronionego krajobrazuhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/STROCHK_WMS/service.svc/get?WMS
Szlaki rowerowehttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SZLAKI_R_WMS/service.svc/get?WMS
Rewitalizacjahttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja_wms/service.svc/get?WMS
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (WMTS)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/RASTRY_PZPWS_WMTS/service.svc/get?WMTS
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (WMS)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/RASTRY_PZPWS_WMS/service.svc/get?WMS
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/pszok_wms/service.svc/get?WMS
Mapa glebowo-rolnicza (1:5 000)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/MGR_WMS/service.svc/get?WMS
Ewidencja obiektów hotelarskichhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/HOTELE_WMS/service.svc/get?WMS
Regionalna Sieć Szerokopasmowa (RSS)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SSPW_WMS/service.svc/get?WMS
Szlaki pieszehttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/SZLAKI_P_WMS/service.svc/get?WMS
Granice obwodów łowieckichhttps://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/OL_WMS2/service.svc/get?WMS
Tereny inwestycyjne (Centrum Obsługi Inwestora)https://uslugi.e-swietokrzyskie.pl/COI_WMS/service.svc/get?WMS