System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w trakcie modernizacji.
Mogą nastąpić przerwy w dostępności.
sipws@sejmik.kielce.pl
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Projekt pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Rozwoju Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013